พุทโธโลยี

สุขเป็นก็เป็นสุข

฿45.00
สังคมใดที่มีธรรม ๕ ประการนี้เป็นเครื่องดำเนินก็จะมีแต่ความสงบสุขทุกเมื่อ ในปัจจุบันนี้ศีลธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากโดยแท้

ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน)
  • รหัสสินค้า : 000307

รายละเอียดสินค้า สุขเป็นก็เป็นสุข

ISBN  :  978-616-2470-98-1

บาร์โค้ด    :  9786162470981

คุณธรรมพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ศีล ๕ และธรรม ๕ นั่นเอง เป็นการป้องกันมิให้ทำชั่ว ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของสังคม เพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะในเรื่องของจริยธรรม คือธรรมที่ควรประพฤติในทางพระพุทธศาสนา เมื่อทำได้ดังนี้ก็ชื่อว่า ได้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ เพราะหลัก ๕ ประการนี้เป็นมนุษยธรรม สังคมใดที่มีธรรม ๕ ประการนี้เป็นเครื่องดำเนินก็จะมีแต่ความสงบสุขทุกเมื่อ ในปัจจุบันนี้ศีลธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากโดยแท้

/* Products stats */