พุทโธโลยี

ธรรมเกิดที่ใจ

฿35.00
ISBN : 978-616-7104-553บาร์โค้ด : 9786167104553การสร้างกุศล เริ่มต้นด้วยทานมัย การทำบุญตักบาตรตอนเช้า รักษาอุโบสถกำหน
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน)
  • รหัสสินค้า : 000235

รายละเอียดสินค้า ธรรมเกิดที่ใจ

ISBN       : 978-616-7104-553

บาร์โค้ด     : 9786167104553

การสร้างกุศล เริ่มต้นด้วยทานมัย การทำบุญตักบาตรตอนเช้า รักษาอุโบสถกำหนดองค์ ๘ ประการ แล้วบำเพ็ญกุศลจิตให้กุศลกรรมบถครบ ๑๐ ประการ ทั้งด้านกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม น้อมจิตเข้าไปถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ยึดมั่นหน่วงเหนี่ยวคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรมเจ้า คุณของพระสังฆเจ้า โดยพระปัญญาคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแนบสนิทติดอยู่ในหัวใจเป็นภาคปฏิบัติธรรม แล้วน้อมนึกระลึกถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาแนบสนิทเป็นวิธีการดำรงชีวิตด้วยคุณธรรม

/* Products stats */