พุทโธโลยี

สนใจหนังสือพุทโธโลยี ราคาพิเศษ

ติดต่อ คุณมลฤดี -สำนักพิมพ์ พระพุทธศาสนาประกาศ

โทร.๐๘๙-๑๕๕๓๕๕๙,๐๒-๘๘๑-๓๔๒๑-๓

แฟ็กซ์ ๐๒-๔๒๓-๐๘๘๗

E-mail.   [email protected]

สร้างภูมิคุ้มกันชีวิตด้วยธรรมะ...สำนักพิมพ์"พระพุทธศาสนาประกาศ"ขอมอบสิ่งที่เสริมปัญญา   

ด้วยการเผยแผ่หนังสือ "พุทโธโลยี" หนังสือธรรมะดีดีในราคาธรรมทาน

ขอเชิญติดต่อพิมพ์แจกในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่,วันคล้ายวันเกิด,ทำบุญบ้าน,

งานบรรพชาอุปสมบท,งานกฐิน,ผ้าป่า,งานเกษียณอายุราชการ,งานพิธีมงคลต่าง ๆ ฯลฯ

สร้างอุทิศกุศล,สะเดาะเคราห์,งานพระราชทานเพลิงศพ,งานฌาปนกิจศพ

ท่านที่เห็นคุณค่าหนังสือ"พุทโธโลยี" และประสงค์ที่จะเผยแผ่เป็นธรรมทาน

ท่านไม่ต้องผจญกับปัญหาการจราจร

ท่านที่ไม่สะดวกในการซื้อหนังสือชุด "พุทโธโลยี"

กรุณาติดต่อสำนักพิมพ์ "พระพุทธศาสนาประกาศ"

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพิ่มเติม